******

Samlingssalen

Stora samlingssalen med sidoutrymme
klarar tillsammans 170 personer vid dukade bord. Mindre utrymmeskrävande evenemang ger plats för 300 personer, vilket lokalen även är godkänd för.