******

Föreningen

Kort historik om Skölvene bygdegårdsförening

Föreningen bildades 1954 och som medlemmar finns de flesta av bygdens olika föreningar, idag tolv till antalet.

Målsättningen var att skapa en central samlingslokal för medlemsföreningarnas aktiviteter samtidigt som lokalen skulle vara tillgänglig för privatpersoner, företag, kyrkan och andra som behövde en samlingsplats med lite större kapacitet än vad som funnits tidigare. Det lokala föreningslivet var mycket aktivt och en central samlingspunkt var nödvändig.

Skölvene Bygdegård realiserades 1958/59 i form av en rejäl lokal med passande utrymmen för både dans, fest, teater och andra föreningsaktiviteter. Under årens lopp har lokalerna byggts om och till ett flertal gånger, framför allt när det gäller utrymmen som kök och kapprum. Ombyggnaderna har delvis skett med stöd från Bygdegårdarnas riksorganisation och Herrljunga kommun samt med en stor andel ideella insatser. Verksamheten har hela tiden kunnat bedrivas utan några större lånemässiga åtaganden.

Frivilliga insatser i övrigt har hjälpt föreningen att hålla en god ekonomi genom åren, samtidigt som man alltid haft en ambition att ha en attraktiv prissättning när det gäller lokalhyran. Beläggningen har varit och är genomgående god och lokalen är ofta uppbokad långt i förväg.

Det är styrelsens förhoppning att bygdegårdsföreningens verksamhet skall skapa förutsättning för att bibehålla ett fortsatt aktivt föreningsliv i bygden. Där är inte minst tillgången på ändamålsenliga och funktionella samlingslokaler en viktig faktor. Medlemsföreningarnas, och även andra föreningars aktiviteter, är en god grund i bygdegårdsföreningens verksamhet, men vi är naturligtvis även beroende av att lokalerna används av företag, organisationer och inte minst privatpersoner.

Välkommen att kontakta oss. För frågor angående kostnader och villkor för att hyra lokalerna, se gärna kontaktsidan ”Önskar du hyra?”.

Styrelsen
Skölvene bygdegårdsförening


Skölvene bygdegårdsförenings styrelse

Ordförande
Thomas Ivarsson
0706-272017
ordf@skolvenebygdegard.se
Vice ordförande
Ingvar Johansson
0513-721 71
Sekreterare
Birgitta Fredriksson
0513-723 08

Kassör
Ulla Lennartsson
0513-723 07
Ledamot
Tomas Bayard