******

Ideella krafter…


Ideella krafter i föreningen
Skölvene bygdegård har genom åren haft ett stort antal personer som arbetat helt ideellt för bygdegårdens bästa. Egentligen skulle vi helst vilja exponera alla som hjälpt till sedan starten, en omöjlighet utan att missa eller förbise någon.
Men vi vill ändå lyfta fram en alldeles aktuell händelse som gäller en av föreningens eldsjälar.

Sjuhärads bygdegårdsdistrikt, där Skölvene bygdegårdsförening är en av 54 medlemmar, har haft årsmöte i Ljungsarp 13 april 2014.

Vid årsmötet tilldelades Sonja Sanfridsson, Vimle, en silvernål för förtjänstfulla insatser i Skölvene bygdegårdsförening. Sonja har under ett flertal år bakat, ordnat kaffeservering m m, köpt in varor, städat m m vid sammankomster i bygdegården och i hög grad bidragit till att föreningen fått inkomster.

Styrelsen i Skölvene bygdegårdsförening hade enhälligt nominerat Sonja till silvernålen. Mikael Larsson, nyvald ordförande i bygdegårdsdistriktet, delade ut utmärkelsen.

Vi hoppas att på olika sätt få tillfälle att uppmärksamma fler av alla goda insatser som görs, utan dessa skulle vi ha svårt att ha fungerande lokaler i ett fantastiskt fint skick och en ekonomi som får verksamheten att går runt.